facebook

logo

Aby schudnąć trzeba

Dobrze jeść


Formularz rejestracji

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Zdrowa Waga Klub.pl

 

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.zdrowawagaklub.pl oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu i jego administratorem jest firma Healthy Living z siedzibą w Pile ul. Asnyka 26/8
 2. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna odwiedzająca Zdrowa Waga Klub.pl, jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania po ówczesnym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

Zawartość regulaminu

Podstawowe terminy używane w regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Zdrowa Waga Klub.pl;
 2. Healthy Living– firma z siedzibą w Pile…
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Zdrowa Waga Klub.pl, świadczonych przez Healthy Living oraz spełnia wymagania określone regulaminem;
 4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Zdrowa Waga Klub.pl, zawarta zgodnie z regulaminem pomiędzy Healthy Living, a danym użytkownikiem, o treści ustalonej regulaminem;
 • Zdrowa Waga Klub.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Healthy Living na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 • Serwis Zdrowa Waga Klub.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Healthy Living świadczy Użytkownikom usługi;
 • Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Zdrowa Waga Klub.pl w wybranym okresie;
 1. Zdrowa Waga Klub.pl – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Healthy Living.
 2. Gość - osoba niezarejestrowana. Może korzystać z usług Healthy living świadczonych nieodpłatnie poprzez Serwis Zdrowa Waga Klub.pl
 3. Nick - pseudonim użytkownika. Od momentu zarejestrowania Nick nie podlega zmianie.
 4. Podpis (sygnatura) - tekst wyświetlany pod każdą wiadomością użytkownika, definiowany w profilu jako Nick.
 5. Profil - zbiór danych i indywidualnych ustawień danego użytkownika w serwisie Zdrowa Waga Klub .pl.

 

Ogólne zasady regulaminu

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Zdrowa Waga Klub.pl świadczonych przez Healthy Living na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności korzystanie z narzędzi dostępnych w serwisie, a mianowicie przepisów, narzędzi umożliwiających kontrolowanie wagi i wartości kalorycznych spożywanych produktów jak również dodawania własnych przepisów, prowadzenie pamiętnika wagi oraz kontakt z diet coachem.
 2. Właścicielem i administratorem Portalu Zdrowa Waga Klub.pl jest Healthy Living.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Zdrowa Waga Klub.pl.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Zdrowa Waga Klub.pl oraz szata graficzna i treść serwisu Zdrow Waga Klub.pl, stanowią własność Healthy Living i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Healthy Living na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Healthy Living co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Healthy Living.
 5. Healthy Living informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi Zdrowa Waga Klub.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Healthy Living a Użytkownikiem. Healthy Living zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. Healthy Living zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co Healthy Living nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl komentarze, informacje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Healthy Living nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Usługi świadczone przez Zdrowa waga klub.pl

 

Warunki techniczne:

Usługi świadczone przez Zdrowa Waga Klub.pl odbywają się drogą internetową, dlatego Użytkownik powinien spełnić następujące warunki techniczne:

 1. Posiadanie aktywnego konta email
 2. Internet / wolny wybór przeglądarki
 3. Komputer, Ipad lub Telefon komórkowy 3 G

 

 

Warunki formalne dotyczące Użytkownika/Abonenta

 

 1. Użytkownikiem/Abonentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 • ukończyła 18 lat.
 • jest niepełnoletnia, ale nie młodsza niż 13 lat i korzysta z Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl za zgodą rodziców czy innych prawnych opiekunów.
 • zaakceptowała regulamin wraz z polityką prywatności
 • założyła konto poprzez dokonanie pełnej rejestracji, a tym samym nabyła możliwość logowania do wybranych części Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl
 • Użytkownik/ Abonent uiścił opłatę dotyczącą wybranego abonamentu/diety
 • Użytkownik/ Abonent zaświadcza, że jest osobą zdrową, w tym nie cierpi na alergię pokarmową. Wybór abonamentu dieta LCHF i LC nie jest wskazana dla osób będących na ścisłej diecie wegańskiej jak również kobiet w ciąży i osób chorych z wyjątkiem osób cierpiących na cukrzycę typ 2. Osoby chore na cukrzycę typ 2 mogą korzystać z diety LC pod ścisłą opieką lekarza.
 1. Użytkownik/Abonent dokonując rejestracji konta w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl wybiera nazwę – Nick Użytkownika jak również hasło i udostępnia aktywny email adres, za pomocą którego jest możliwa wymiana korespondencji pomiędzy Użytkownikiem/Abonentem a Serwisem Zdrowa Waga Klub.pl.

 

Ogólne zasady korzystania z usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl

 

 1. Użytkownik podaje wyłącznie prawdziwe dane osobowe określone w regulaminie Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl.
 2. Korzystanie z usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl zabrania Użytkownikowi rozpowszechnianie informacji (przepisy, plan diety, informacji o innych użytkownikach), do których nabył dostęp jedynie na własny użytek.
 3. Użytkownik korzysta jedynie z własnego konta i pod żadnym pozorem nie może udostępnić konto osobom trzecim.
 4. Użytkownik korzysta z usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl na podstawie warunków Serwisu zawartych w regulaminie jak i przepisami prawa. Zabrania się używania i rozpowszechniania obraźliwych, wulgarnych, erotycznych i nieetycznych treści dotyczących również osób trzecich.
 5. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści w serwisie czy dodając przepis ze zdjęciem robi to wyłącznie gdy jest ich autorem, a same treści nie są nawet w najmniejszym stopniu niezgodne z prawem i warunkami użytkowania Serwisu zawarte w punkcie 2 i w punkcie 4.
 6. Użytkownikowi zabrania się nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami poprzez wykorzystanie nawet w najmniejszym stopniu usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl. Healthy Living ma pełne majątkowe prawa autorskie co do Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl.
 7. Healthy Living zastrzega sobie prawo do:
 • do zmian dotyczących usług nieodpłatnych
 • blokowania lub usuwania treści publikowanych przez Użytkownika niezgodnych z regulaminem Serwisu
 • w wyniku powtórnego łamania przepisów konto Użytkownika może być usunięte bez wzrotu kosztów związanych z wykupem abonamentu.

  

Zdrowa Waga Klub.pl – usługi świadczone nieodpłatnie.

 

 1. Usługami Zdrowa Waga Klub.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Healthy Living nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Healthy Living w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 2. Healthy Living zastrzega jednak, iż korzystanie z części usług Zdrowa Waga Klub.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl.

 

Zdrowa Waga Klub.pl – usługi świadczone odpłatnie

 

 1. Korzystając z usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl Użytkownik nabywa prawa do wszystkich nieodpłatnych usług.
 2. Wybierając abonament/dietę Użytkownik ma prawo do korzystania z usług płatnych dotyczących wybranego abonamentu/diety.
 3. Użytkownik ma do wyboru 2 diety , dieta LC i dieta LCHF.
 4. Dieta LC to dieta nisko węglowodanowa, wskazana dla osób , które chcą się odżywiać zdrowo, a przy tym schudnąć kilka kilogramów. Dieta wymaga kontrolowanie dziennego spożycia węglowodanów. Każdy przepis w diecie opatrzony jest wartością energetyczną w postaci kalorii i ilości w gramach  składników odżywczych.
 5. Dieta LCHF jest to dieta niskowęglowodanowa i wysoko tłuszczowa, oparta na spożyciu głównie tłuszczów i białka i małych ilości węglowodanów. Dieta nie jest objęta restrykcją co do ilości spożycia tłuszczy (jedynie węglowodanów i w pewnym stopniu białka), a dania przygotowane według przepisów LCHF mogą być spożywane do chwili zaspokojenia głodu. Ścisła dieta LCHF gwarantuje spadek wagi w pierwszym miesiącu do 5 kilogramów, w zależności od wagi wyjściowej. Dieta LCHF to styl życia, który wpływa korzystnie na zdrowie. Po uzyskaniu wymarzonej wagi można przejść na dietę LC. Jaką dietę wybrać przeczytaj tutaj.
 6. Użytkownik korzysta z gotowych przepisów jak również może komponować własne przepisy i określić ich wartość energetyczną przy pomocy kalkulatora.
 7. Korzystając z kalkulatora Użytkownik może swobodnie śledzić  dziennie spożycie kalorii i skąd.
 8. Wszystkie spożyte posiłki Użytkownik może rejestrować w pamiętniku.
 9. Trening jest indywidualną inicjatywą Użytkownika. Dieta LCHF i dieta LC gwarantują schudnięcie i dobre samopoczucie bez fizycznego wysiłku.
 10. Swoje postępy w odchudzaniu Użytkownik może śledzić przy pomocy diagramu.
 11. Użytkownik może wymienić się swoimi doświadczeniami w komentarzach do diety LC i LCHF i uzyskać odpowiedzi od healthy coach na zadane pytania.
 12. Użytkownik ma również możliwość do prywatnej korespondencji z healthy coach i ustalenie indywidualnego planu diety.
 13. Po zalogowaniu na wybrany abonament Użytkownik otrzymuje plan diety (dotyczy osobno diety LC i diety LCHF).
 14. W ramach usługi Użytkownikowi przysługuje prawo do Moje konto, w którym są archiwowane wszystkie poczynania Użytkownika w okresie ważności wybranego Abonamentu.
 15. Wygaśnięcie okresu ważności Abonamentu wiąże się z nieodwracalnym usunięciem konta, jeśli Użytkownik nie przedłuży Abonamentu. Informacja o upływalności ważności konta zostaje wysłana do Użytkownika na tydzień przed jego wygaśnięciem.
 16. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U . nr 22, poz. 271,z późn. Zm.) prawo do zrezygnowania z Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl.
 17. Użytkownik może zacząć korzystać z usług Serwisu Zdrowa Waga klub.pl nie wcześniej niż w ciągu jednej doby, a nie później sześć dni od rejestracji i uiszczenia opłaty za wybrany Abonament. Z chwilą gdy opłata za Abonament zostanie zarejestrowana , Użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej, że może się zalogować i rozpocząć korzystanie z usług Serwisu począwszy od rejestracji swoich dalszych danych i rozpoczęcie naniesienia danych do diagramu.
 18. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu tak długo jak za niego płaci.
 19. Spadek wagi jest gwarantowany przez Serwis Zdrowa Waga Klub.pl jeśli Użytkownik prowadzi rygorystyczny plan odchudzania poprzez spożywanie posiłków sporządzonych ściśle na podstawie przedstawionych przepisów.
 20. Healthy Living posiada wyłączną licencję do Serwisu i wszystkich treści w nich zawartych. Tym samym oznacza to , że Użytkownik korzysta z Serwisu w trybie licencji niewyłącznej i korzysta z materiałów w niej zawartych na okres ważności Abonamentu i jedynie na własny użytek. Pobrane wynagrodzenie prze Healthy living jest następstwem udzielenia licencji niewyłącznej Użytkownikowi.

 

Opłaty

 

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę Zdrowa Waga Klub.pl.
 2. Każdorazowa aktywacja danego Abonamentu jest potwierdzona wcześniej, wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną, a przedłużenie Abonamentu następuje z dnia na dzień, jeśli Użytkownik dokona opłaty w wyznaczonym terminie.
 3. Przedłużając Abonament Użytkownik może również wybrać inną obcję Abonamentu.
 4. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie, jednakże z dokładnością do godziny.

Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany, w szczególności nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni odwiedzin na Portalu przez Użytkownika. Długość i ważność Abonamentu liczona jest od dnia zarejestrowania Użytkownika, na który przypada również uiszczenie opłaty.

 

Rodzaje abonamentów i opłaty

 

 1. 30 dni (1 miesiąc) – cena 89 złotych
 2. 90 dni (3 miesiące) – cena 159 złotych (53 złote za miesiąc)
 3. 180 dni (6 miesięcy) – cena 264 złote (44 złote za miesiąc)
 4. 365 dni (12 miesięcy) – cena 360 złotych (30 złotych za miesiąc)
 5. Ceny Abonamentów są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto.
 6. Healthy Living Korzysta z usług płatniczych Pay Pal, który gwarantuje sprawność i jakość usług płatniczych.
 7. Opłaty za abonament dokonuje się za pomocą karty płatniczej. Pay Pal obsługuje większość kart płatniczych. Podczas dokonania opłaty PayPal informuje Użytkownika o poszczególnych etapach transakcji.
 8. Zwrot środków pieniężnych, które pomyłkowo zostały wpłacone na poczet konta Healthy Living, a nie są wynikiem wyboru Abonamentu zostaną zwrócone po uprzednim dokonaniu reklamacji przez Użytkownika.
 9. Wykup odpowiedniego Abonamentu gwarantuje schudnięcie jeśli Użytkownik przestrzega plan diety. Odpowiedzialność za schudnięcie spoczywa na Użytkowniku. Healthy Living służy pomocą, wiedzą i motywuje, jednakże wykonawcą programu jest Użytkownik.

 

Polityka Prywatności

 

Zdrowa Waga Klub.pl prywatność osób odwiedzających serwis traktuje bardzo poważnie. Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. W naszych działaniach opieramy się o zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wytyczne Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Zapewniamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zebrane przez nas dane nie będą rozpowszechniane ani udostępnianie bez zgody zainteresowanych osób.

 1. Pliki typu „cookie” są wykorzystywane przez Usługodawcę w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
 2. Usługodawca oświadcza, że stosuje w serwisie zdrowa waga klub.pl nowoczesne techniki zabezpieczeń Kont oraz Treści służące zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ze względów technicznych nie może jednak gwarantować w pełni tajemnicy gromadzonych informacji.
 3. Użytkownik może korzystać z danych dostępowych innych użytkowników po uzyskaniu od nich zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie nie wykraczającym poza korzystanie z serwisu.
 4. W przypadku umieszczania przez użytkownika w serwisie danych osobowych innych osób (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wizerunek, adres e-miał) na użytkowniku dokonującemu takiej czynności spoczywa obowiązek nienaruszania przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych tych osób.
 5. Dane dotyczące użytkownika, włączając w to dane osobowe, będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to koniczne w związku z korzystaniem z Serwisu. Po tym czasie zostaną one usunięte z systemu.
 6. Usługodawca ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez użytkownika zgody.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

 

Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl

 

 1. Healthy Living zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który złamał Regulamin, po jego wcześniejszej akceptacji z chwilą rejestracji i założenia konta.
 2. Przerwanie Abonamentu z powodu naruszenia praw Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl przez Użytkownika Healthy Living uważa za oczywiste nieodpłatność Abonamentu.
 3. Użytkownik zostaje powiadomiony o naruszeniu praw Regulaminu i postanowień jakich dokonał Healthy Living. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Zdrowa Waga Klub.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Healthy Living o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

 

Reklamacje

 1. Healthy Living przyjmuje reklamacje związe z korzystaniem z usług Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl na podstawie ust.2 w następującej formie:
 • w postaci pisma z nagłówkiem Reklamacja - Healthy Living wysłanego na adres siedziby firmy
 • reklamacji w postaci PDF dokumentu wysłanej drogą elektroniczną na adres reklamacje@klubzdrowawaga.pl.
 1. Healthy Living przyjmuje reklamacje w przeciągu tygodniu od zaistniałego wydarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zdarzenia jak również dane Użytkownika.
 3. Rozpatrzenie i odpowiedź na reklamację zostaje przesłana w ciągu 30 dni roboczych na wskazany adres email Użytkownika ujawniony z chwilą zawarcia Umowy na usługi Serwisu Zdrowa Waga Klub.pl.

 

Healthy Living nie ponosi odpowiedzialności, na które wyraził zgodę Użytkownik podczas zawarcia Umowy jeśli osoby trzecie korzystają z Serwisu w imieniu i na rachunek Użytkownika.

 

Healthy Living zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu wynikające ze zmiany warunków świadczenia usług Zdrowa Waga Klub.pl czy zmianami technicznymi w Serwisie.

Wszelkie spory i nieporozumienia nie objęte regulaminem są regulowane w polskim sądzie.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu zdrowa waga klub.pl

Zdrowa Waga Klub.pl prywatność osób odwiedzających serwis traktuje bardzo poważnie. Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. W naszych działaniach opieramy się o zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wytyczne Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Zapewniamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zebrane przez nas dane nie będą rozpowszechniane ani udostępnianie bez zgody zainteresowanych osób.

 1. Pliki typu „cookie” są wykorzystywane przez Usługodawcę w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
 2. Usługodawca oświadcza, że stosuje w serwisie zdrowa waga klub.pl nowoczesne techniki zabezpieczeń Kont oraz Treści służące zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ze względów technicznych nie może jednak gwarantować w pełni tajemnicy gromadzonych informacji.
 3. Użytkownik może korzystać z danych dostępowych innych użytkowników po uzyskaniu od nich zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie nie wykraczającym poza korzystanie z serwisu.
 4. W przypadku umieszczania przez użytkownika w serwisie danych osobowych innych osób (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wizerunek, adres e-miał) na użytkowniku dokonującemu takiej czynności spoczywa obowiązek nienaruszania przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych tych osób.
 5. Dane dotyczące użytkownika, włączając w to dane osobowe, będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to koniczne w związku z korzystaniem z Serwisu. Po tym czasie zostaną one usunięte z systemu.
 6. Usługodawca ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez użytkownika zgody.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
 • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.